0

NGUYỄN TRUNG KIÊN

HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG

Tuổi 37
Số trận 0
Bàn thắng 0
Cứu thua 0