0

TRẦN ĐÌNH THẮNG

Tuổi 24
Số trận 0
Bàn thắng 0
Cứu thua 0